دسته: آرامبخشی گربه


آرامبخشی و بی هوشی در حیوانات مسن و با سابقه بیماری

یکی از نگرانی های صاحبان حیوانات خطرات در زمان القاء آرامبخشی و بی هوشی در حیوانات جهت اقدامات مختلف درمانی بخصوص دندانپزشکی می باشد.در این فیلم به بسیاری از سوالات و نگرانی های شما پاسخ داده خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراقبت های  خانگی و اقدامات ممکن در درمان  بیماری های دهان و دندان  به صفحه کلینیک دندانپزشکی بیمارستان دامپزشکی ایرانیان مراجعه فرمایید.

مطالعه مطلب