بخش تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی بیمارستان ایرانیان

 

بخش تصویر برداری تشخیصی بیمارستان دامپزشکی ایرانیان یکی از مجهز ترین مراکز تصویر برداری کشور بوده و مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال دی آر بوده که نمونه آن در بیمارستان های مطرح پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد.این امر اهمیت و حساسیت موسسین این مرکز را در استفاده از بهترین امکانات تشخیصی و درمانی را نشان می دهد و اهمیت توجه به کیفیت کار در امر تشخیص را بیانگر می باشد.

 

مجهز بودن به دستگاه پیشرفته التراسونوگرافی دیجیتال و اکوکاردیوگرافی به همراه دستگاه ECG جهت تشخیص بیماری های قلبی و عروقی و نیز مجهز بودن این مرکز به سونوگرافی داپلر رنگی که  در تشخیص  بیماری های خاص بسیار مورد نیاز می باشد نیز از جمله امکانات این مرکز تخصصی می باشد.

 

کادر دامپزشکی این بخش از دامپزشکان متخصص رادیولوژی تشکلیل شده که مهارت و تجربه بسیار مناسبی در امر تشخیص بیماری ها را دارند

امید است در این راه ما را هم چون گذشته یاری نمایید.منتظر انتقادات و پیشنهادات و همچنین شکایات احتمالی شما می باشیم.شما می توانید در بخش تماس با ما فرم نظر خواهی را در جهت کمک به ارتقاع سطح کیفی مجموعه پر نمایید 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید