آزمایشگاه بیمارستان تخصصی دامپزشکی ایرانیان

  

آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی دارای خدمات تخصصی آزمایشگاهی و دارا بودن سیستم های مجهز و پرسنل مجرب جهت انجام آزمایش و ارائه ی خدمات به شما هموطنان عزیز میباشد.آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی، سیتولوژی، بیوشیمی، هماتولوژی، ، تجزیه ی ادرار و سنگ ادراری، انگل شناسی،  قارچ شناسی است

 

 

بخش انگل شناسی:
این بخش آزمایشگاه با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایش های مربوط به شناسایی انگل هایدستگاه گوارشی ، تنفسی ، خونی و ... را انجام می دهد.

 

بخش قارچ شناسی

آزمايش مستقيم و كشت قارچ، جلدي ، زير جلدي و احشائي را  انجام می دهد.

 

 

بخش بیوشیمی

این بخش با استفاده از دستگاه فتومتر، آزمایشهای روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور شبانه روزی  انجام می دهند.

 

بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش پاتولوژی آزمایشگاه ایرانیان به طور مستقیم توسط متخصص مربوطه، کار سیتولوژی ، FNA ، پاتولوژی بافت ها  را انجام می‌دهند

 

 

بخش خونشناسی

در حال حاضربخش هماتولوژی با داشتن دانش فنی روز و کارشناسان کارآزموده خود و با بکارگیری دستگاهها و تجهیزات مدرن به طور شبانه روزیآزمایشات خون شناسی و تفسیر آن را انجام میدهد

 

 

بخش UA

این بخش کار آنالیز کامل ادرار و ارزیابی نوع سنگ ادرای را با روش های روز دنیا انجام می دهد

 

بخش میکروب شناسی

آزمايش گرم و كشت باکتری و تست آنتی بیوگرام جهت تعیین نوع باکتری و انتخاب آنتی بیوتیک مناسب انجام می دهد.