اقدامات اولیه در هنگام برخورد با شکستگی


 

گردآوری:دکتر سیامک زارعی-متخصص جراحی دامپزشکی

کلیه حقوق این اثر متعلق به مولف و بیمارستان دامپزشکی ایرانیان می باشد.هرگونه کپی برداری و نشر طبق قوانین نشر پیگرد قانونی دارد

 

اقدامات اولیه در هنگام برخورد با شکستگی

شکستگی در استخوانهای مختلف حیوانات خانگی اغلب در اثر تصادف با وسایل نقلیه(75% تا80%) ،سقوط از ارتفاع ،قرار گرفتن حیوانات کوچک در زیر دست و پا ، اصابت گلوله و سایر حوادث رخ می دهد. چگونگی حمل دام تا زمان رسیدن به درمانگاه دامپزشکی و اقدامات اولیه انجام شده تاثیر زیادی در پیش آگهی و بروز عوارض احتمالی دارد. در صورت حمل نامناسب یک شکستگی ساده و بسته با حداقل جابجایی قابل تبدیل به شکستگی ای  باز همراه با جابجای شدگی استخوانها است.

آنچه در زیر می آید صرفا اقدامات اولیه ای است که با یدتوسط افراد غیر متخصص جهت به حداقل رساندن این عوارض انجام شود.

برای درک بهتر مطلب ضروری است تا به اختصار برخی اصطلاحات تعریف شود.

1 – شکستگی بسته : شکستگی ای که در آن استخوانها با محیط بیرون تماسی نداشته باشد وبه عبارتی پوست سوراخ نشده با شد.

2_ شکستگی باز : شکستگی ای که در آن قطعات شکسته استخوان پس از سوراخ شدن و پارگی پوست با محیط بیرون در تماس باشند . در این گونه از شکستگی ها احتمال آلودگی و ایجاد عفونت بسیار بیشتر است.

3 – شکستگی کامل : شکستگی ای که در آن استخوانها بطور کامل شکسته و قطعات آن از یکدیگر کاملا جدا شده باشند.

4 _ شکستگی ناقص : در این نوع از شکستگی فقط بخشی از ضخامت استخوان شکسته و بخشی هنوز سالم است. بهبود در این گونه از شکستگی ها با حداقل عوارض همراه است به شرط آنکه قبل از اقدامات در مانی این گونه از شکستگی ها به شکستگی کامل تبدیل نشود.

درهنگام برخوردبا حیوانی که به هر دلیل دچار شکستگی شده است مهمترین کار حفظ خونسردی است چراکه هر گونه تصمیم عصبی می توتند منجر به اعمالی شود که مشکلات را تشدید می کند.

در بسیاری از موارد حیوانات مبتلا به شکلی غریزی در مکانهای تاریک و کوچک پناه می گیرند . خارج کردن حیوانات از چنین مکانهایی باید با کمال احتیاط باشد در غیر این صورت این عمل می تواند برای حیوان و نیز فرد کمک کننده خطرناک باشد. در بسیاری از موارد ممکن است با کمی صبر حیوان از حالت عصبی اولیه خارج شده و بتوان او را به راحتی خارج کرد. خوراندن داروهای آرام بخش پس از مشورت با دامپزشک و استفاده از حوله جهت مهارکردن گربه ها وسگهای کوچک می تواند مفید باشد.

در هنگام جابجایی حیوان باید کمترین فشار را به اندام شکسته وارد کرد. هرگونه فشار و کشیدگی بر روی اندام آسیب دیده می تواند منجر به پارگی بیشتر اعصاب، عروق ،عضلات و پوست شود. قرار دادن حیوان بر روی یک پتو یا حوله و جابجا کردن بیمار بکمک گرفتن چهار گوشه پتو ویا قرار دادن حیوان در باکس مخصوص حمل دام از بهترین و ساده ترین راه های جابجا کردن می باشد . در صورت وجود خونریزی باید جریان خون را از بالاتر از محل خونریزی با قرار دادن یک شریان بند یا قطعه ای کش ضخیم ویا طناب متوقف کرد.

در صورت وجود زخم باید با قرار دادن مقداری پماد آنتی بیوتیک و پوشاندن زخم با قطعه ای گاز استریل ویا در صورت در دسترس نبودن به کمک پارچه ای تمیز زخم را پوشاند.

در شکستگی های مشهود و متحرک در استخوانهای طویل در قسمت پایین آرنج ( در دست) و پائین مفصل مچ    ( در پا ) می توان باقرار دادن دو قطعه چوب یا نوار آلومنیومی و ثابت کردن  انها بکمک باند می تواند از جابجا شدن قطعات استخوان پیشگیری  کرد.

مراجعه هرچه سریعتر به کلینیک دامپزشکی یا بیمارستان دامپزشکی مجهز به امکانات رادیولوژی  و جراحی   می تواند ضمن پیشگیری از وخیم تر شدن عوارض ، پیش آگهی اقدامات درمانی را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. با گذشت زمان با ایجاد بافت فیبروزه در اطراف قطعات شکستگی جا انداختن شکستگی و جراحی احتمالی بسیار مشکل تر شده و احتمال تشدید عوارض ونیز عدم موفقیت جراحی بیشتر می شود.

اقدامات اولیه در هنگام برخورد با شکستگی

شکستگی در استخوانهای مختلف حیوانات خانگی اغلب در اثر تصادف با وسایل نقلیه(75% تا80%) ،سقوط از ارتفاع ،قرار گرفتن حیوانات کوچک در زیر دست و پا ، اصابت گلوله و سایر حوادث رخ می دهد. چگونگی حمل دام تا زمان رسیدن به درمانگاه دامپزشکی و اقدامات اولیه انجام شده تاثیر زیادی در پیش آگهی و بروز عوارض احتمالی دارد. در صورت حمل نامناسب یک شکستگی ساده و بسته با حداقل جابجایی قابل تبدیل به شکستگی ای  باز همراه با جابجای شدگی استخوانها است.

آنچه در زیر می آید صرفا اقدامات اولیه ای است که با یدتوسط افراد غیر متخصص جهت به حداقل رساندن این عوارض انجام شود.

برای درک بهتر مطلب ضروری است تا به اختصار برخی اصطلاحات تعریف شود.

1 – شکستگی بسته : شکستگی ای که در آن استخوانها با محیط بیرون تماسی نداشته باشد وبه عبارتی پوست سوراخ نشده با شد.

2_ شکستگی باز : شکستگی ای که در آن قطعات شکسته استخوان پس از سوراخ شدن و پارگی پوست با محیط بیرون در تماس باشند . در این گونه از شکستگی ها احتمال آلودگی و ایجاد عفونت بسیار بیشتر است.

3 – شکستگی کامل : شکستگی ای که در آن استخوانها بطور کامل شکسته و قطعات آن از یکدیگر کاملا جدا شده باشند.

4 _ شکستگی ناقص : در این نوع از شکستگی فقط بخشی از ضخامت استخوان شکسته و بخشی هنوز سالم است. بهبود در این گونه از شکستگی ها با حداقل عوارض همراه است به شرط آنکه قبل از اقدامات در مانی این گونه از شکستگی ها به شکستگی کامل تبدیل نشود.

درهنگام برخوردبا حیوانی که به هر دلیل دچار شکستگی شده است مهمترین کار حفظ خونسردی است چراکه هر گونه تصمیم عصبی می توتند منجر به اعمالی شود که مشکلات را تشدید می کند.

در بسیاری از موارد حیوانات مبتلا به شکلی غریزی در مکانهای تاریک و کوچک پناه می گیرند . خارج کردن حیوانات از چنین مکانهایی باید با کمال احتیاط باشد در غیر این صورت این عمل می تواند برای حیوان و نیز فرد کمک کننده خطرناک باشد. در بسیاری از موارد ممکن است با کمی صبر حیوان از حالت عصبی اولیه خارج شده و بتوان او را به راحتی خارج کرد. خوراندن داروهای آرام بخش پس از مشورت با دامپزشک و استفاده از حوله جهت مهارکردن گربه ها وسگهای کوچک می تواند مفید باشد.

در هنگام جابجایی حیوان باید کمترین فشار را به اندام شکسته وارد کرد. هرگونه فشار و کشیدگی بر روی اندام آسیب دیده می تواند منجر به پارگی بیشتر اعصاب، عروق ،عضلات و پوست شود. قرار دادن حیوان بر روی یک پتو یا حوله و جابجا کردن بیمار بکمک گرفتن چهار گوشه پتو ویا قرار دادن حیوان در باکس مخصوص حمل دام از بهترین و ساده ترین راه های جابجا کردن می باشد . در صورت وجود خونریزی باید جریان خون را از بالاتر از محل خونریزی با قرار دادن یک شریان بند یا قطعه ای کش ضخیم ویا طناب متوقف کرد.

در صورت وجود زخم باید با قرار دادن مقداری پماد آنتی بیوتیک و پوشاندن زخم با قطعه ای گاز استریل ویا در صورت در دسترس نبودن به کمک پارچه ای تمیز زخم را پوشاند.

در شکستگی های مشهود و متحرک در استخوانهای طویل در قسمت پایین آرنج ( در دست) و پائین مفصل مچ    ( در پا ) می توان باقرار دادن دو قطعه چوب یا نوار آلومنیومی و ثابت کردن  انها بکمک باند می تواند از جابجا شدن قطعات استخوان پیشگیری  کرد.

مراجعه هرچه سریعتر به کلینیک دامپزشکی یا بیمارستان دامپزشکی مجهز به امکانات رادیولوژی  و جراحی   می تواند ضمن پیشگیری از وخیم تر شدن عوارض ، پیش آگهی اقدامات درمانی را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. با گذشت زمان با ایجاد بافت فیبروزه در اطراف قطعات شکستگی جا انداختن شکستگی و جراحی احتمالی بسیار مشکل تر شده و احتمال تشدید عوارض ونیز عدم موفقیت جراحی بیشتر می شود.

افزودن دیدگاه جدید