فواید عقیم کردن سگ ها

عقیم سازی سگ

 یکی از نگرانی های مهم صاحبان سگ های نر و ماده  عقیم کردن آنها می باشد.این سوال همواره در ذهن صاحبان  حیوانات مطرح می باشد که این جراحی به صلاح حیوان بوده یا خیر.یا با این جراحی به حیوان ظلم می شود یا به نفع حیوان می باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید