محل قرار گرفتن کیسه مقعدی در سگ

انباشتگی کیسه مقعدی سگ,تخلیه کیسه مقعدی سگ

 

کیسه مقعدی در دوطرف نیمه پایینی سگ اطراف مقعد قرار دارد,و با ترشح ماده غلیظی به دفع کمک می کند.درصورت عدم تخلیه آنها انباشته شده و در ابتدا خارش و سبب بروز آبسه در آن ناحیه می گردد.درصورت بروز خارش و تورم باید توسط دامپزشک معاینه گردد.

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید